top of page

Wat doen we

  • Startersbegeleiding

  • Boekhouding

  • Fiscaliteit

  • Familiale ondernemingen

  • Herstructurering

  • Fiscale optimalisatie

  • Successieplanning

  • Successie aangiftes

  • Bijstand fiscale controles

  • Wettelijke opdrachten

Startersbegeleiding

Wij adviseren u en staan u bij bij de oprichting van uw zaak, of dat nu een vennootschap is, hoofdberoep of bijberoep. We zorgen voor de aanmelding bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zorgen voor aanmelding bij het sociaal verzekeringsfonds, aansluiting bij een loonsecretariaat, BTW, etc. Naast de aansluitingsformaliteiten gaan wij samen met u een financieel plan en prognoses opmaken zodat u uw onderneming kan visualiseren in cijfers; 'meten is weten!'. Tevens leggen we de nadruk op digitalisering zodat ook u voortaan werkt in een ‘paperless office’.

Boekhouding

De basis van uw zaak en de basis voor diverse fiscale en juridische verplichtingen. Een nauwkeurige boekhouding geeft u een duidelijk zicht op uw cijfers en maakt het u makkelijk deze cijfers te interpreteren. Onze nadruk ligt op een digitale aanpak van uw administratie. Tijdwinst, efficiëntie, plaats winst, etc. zijn dé troeven om af te stappen van een manuele boekhouding en over te stappen naar een digitale aanpak. Uiteraard zijn wij uw partner om deze transitie te bewerkstelligen.

Successieplanning

Wij beschikken over voldoende bagage om de essentiële successieplanningstechnieken uit te leggen om zo aantrekkelijke oplossingen voor te stellen ten einde uw successieplanning te optimaliseren. Bij juridisch complexere dossiers werken wij samen met externe partners.

Fiscaliteit

We dienen niet alleen uw aangifte in de personenbelasting in via de online toepassing Tax on Web ruim voor de wettelijke voorziene deadlines zodat u tijdig weet waar u aan toe bent, maar geven u tevens fiscale tips om uw aangifte te optimaliseren.

Wij zorgen voor een tijdige en correcte indiening van de aangifte van uw vennootschap. Tevens adviseren wij u omtrent de diverse mogelijkheden inzake optimalisatie van uw vennootschapsbelasting en bekijken we deze in het groter geheel samen met uw personenbelastingaangifte en uw persoonlijke situatie én uw toekomstplannen.

Wij stellen uw maand- of kwartaalaangifte op en sturen deze tijdig in zodat u onnodige intresten en boetes vermijdt. We helpen u ook graag verder met de activering, wijzigingen in en stopzetting van uw BTW-nummer.

Wettelijke opdrachten

Als gecertificeerd accountant zijn wij tevens gemachtigd om een aantal door de wet voorbehouden opdrachten uit te voeren, met name de verslaggeving omtrent de vereffening of omvorming van een vennootschap, verslaggeving inzake fusie of splitsing van vennootschappen. Tevens maken wij een waarderingsverslag op inzake de waarde van uw onderneming, en staan wij u bij in het kader van overlating of overneming van uw handelszaak.

bottom of page